ACTIEVOORWAARDEN

 Actievoorwaarden Black Friday

 • OP = OP
 • Niet in combinatie met andere kortingsacties
 • Kortingen zijn alleen geldig op aankopen op www.sapph.com
 • Ruilen van maat is niet mogelijk.
 • Acties geldig t/m 27 november 2016
 • Code niet inwisselbaar in geld.

Actievoorwaarden Gratis Loungepak

 • OP = OP
 • De juiste maat kan in de pop-up in het winkelmandje geselecteerd worden.
 • Ruilen van maat is niet mogelijk.
 • Wanneer u de bestelling retourneert, gelieve het loungepak mee terug te sturen.

Actievoorwaarden Raad de Guest Designer

 • De actie loopt t/m 1 december 2016.
 • De actie houdt het volgende in: Denk je te weten wie onze nieuwe Belgische guest designer is? Stuur een mailtje naar marketing@sapph.com met daarin je gegevens, telefoonnummer en wie onze nieuwe Belgische guest designer is.
 • Heeft u geen mailtje gestuurd naar marketing@sapph.com dan doet u helaas niet mee met de actie.
 • Bent u de gelukkige winnaar? Dan nemen wij contact met u op.

 

Actievoorwaarden gratis dagje wellness bij Fitland

 • De voucher is inwisselbaar tot 1 oktober 2016.
 • Bij iedere online aankoop wordt automatisch een voucher aan de bestelling toegevoegd.
 • De voucher wordt alleen toegevoegd bij aankopen op www.sapph.com
 • De voucher wordt alleen toegevoegd bij aankoop van een artikel uit de nieuwe collectie.
 • De voucher wordt niet door winkels verstrekt.
 • De voucher is bij elke Fitland vestiging inwisselbaar.
 • De voucher is niet inwisselbaar voor geld.
 • Op = Op.

 

 

Actievoorwaarden win een dagje Renate

 • De actie loopt t/m
 • De actie houdt het volgende in: Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.sapph.com/wineendagjerenate & maak kans op een een dagje in de schoenen van Renate.
 • Bent u niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dan doet u helaas niet mee met de win-actie.
 • Bent u de gelukkige winnaar van het dagje? Dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

 

 

Actievoorwaarden Carlo's TV Café

 • De code is te verzilveren via marketing@sapph.com, niet via de webshop.
 • Door de code te verzilveren gaat u er tevens mee akkoord dat u via het opgeven e-mailadres periodiek wordt voorzien van een nieuwsbrief van Sapph. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wilt u geen e-mail van Sapph meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeld mogelijkheid  die is opgenomen in iedere e-mail van Sapph.
 • De artikelen kunnen helaas niet geruild of geretourneerd worden.
 • De code en/of artikelen zijn niet inwisselbaal voor contant geld.
 • Helaas kunnen wij niet garantie geven dat alle artikelen op voorraad zijn. op = op
 • De code is alleen geldig op artikelen van de Sapph by Renate collectie.

 

 

Actievoorwaarden delete wax:

 • De code is niet inwisselbaar tegen contact geld
 • De code is tot 3 maanden geldig na uitgifte
 • De code is alleen te gebruiken op www.delete-waxing.com 
 • De code is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
 • Bij aankoop van een bikini uit de nieuwe collectie
 • de actie geldt niet op bikini's uit de sale
 • de actie geldt niet in combinatie met andere acties 

 

 

Actievoorwaarden Citytrip Marrakech

 Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op een reis naar Marrakech” (de “Actie”) van Sapph Distribution B.V., statutair gevestigd aan de (1102 AN) Frankemaheerd 12 te Amsterdam Zuid-Oost (“SAPPH”).
 • De actie heeft tot doel het promoten van de nieuwe SS16 collectie van SAPPH.
 • SAPPH behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigingen, zonder dat SAPPH daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door SAPPH bekend worden gemaakt op haar website. Tijdens de looptijd van de Actie zullen de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers kunnen worden gewijzigd.
 • SAPPH behoudt zich het recht voor om inzendingen die niet volledig aan de actievoorwaarden voldoen en/of haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 • Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 • Medewerkers van SAPPH en andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn, kunnen wel deelnemen maar maken geen kans op de prijzen.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 • SAPPH stelt aan minderjarigen tot 18 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 • Deelname aan deze Actie geschiedt online en geheel kosteloos.

Actieopzet en prijzen

 • De Actie loopt van 1 december 2015 t/m 30 augustus 2016 (de ‘Actieperiode’).
 • De Actie zal in totaal 5 prijswinnaars voortbrengen.
 • De 5 prijswinnaars winnen elk een prijs ter waarde van EUR 700,- incl. BTW. Het totale prijzenpakket bedraagt derhalve EUR 3.500,-.
 • Deelnemers kunnen zich gedurende de Actieperiode eenmalig/onbeperktinschrijven op: www.sapph.com/winaholiday
 • edere eerste dinsdag van de maanden april, mei, juni, juli & augustus 2016zal er een onpartijdige loting plaatsvinden. Uiterlijk op 31 september 2016 zullen alle prijswinnaars via social media bekend worden gemaakt en hij/zij krijgt tevens een persoonlijk bericht via e-mail. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.

De prijswinnaar wint: een weekend voor twee personen naar Marrakech. Deze prijs bestaat uit:

 • Vervoer per vliegtuig voor 2 personen naar Marrakech (retour); en
 • 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer in een hotel in Marrakech inclusief ontbijt.

NIET inbegrepen in de prijs zijn, onder meer, maar niet beperkt tot: 

 • Overige kosten zoals transfers, diners etc.;
 • Reisverzekering (de prijswinnaar dient hier zelf zorg voor te dragen);
 • Eventuele medische voorzorgmaatregelen;
 • Zakgeld.
 • De reis zal plaatsvinden voor eigen rekening en risico van de prijswinnaar in de periode van 15 september 2016 tot 31 december 2016 en is op basis van beschikbaarheid van de reis. Het plannen van de exacte reis(datum) gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de prijswinnaar.
 • Wanneer de prijswinnaar jonger is dan 18 jaar dient hij/zij toestemming te hebben van een van zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers ten einde gebruik te kunnen maken van de prijs en daarnaast dient hij/zij een meerderjarige begeleider mee te nemen op reis.
 • Waar relevant zal door SAPPH kansspelbelasting worden voldaan te aanzien van de uitgekeerde prijs.
 • De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de prijswinnaar, is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Aansprakelijkheid

 •  Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens.
 • SAPPH kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke wijze dan ook.
 • SAPPH is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of de door SAPPH verstrekte prijs. SAPPH geeft geen enkele garantie op de verstrekte prijs. Wijzigingen, type-of zetfouten zijn voorbehouden.
 • SAPPH is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Publicatie

 • Met het meedoen aan deze Actie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam als winnaar bekend te maken op de website en de eigen mediakanalen van SAPPH zoals, maar niet beperkt tot, de nieuwsbrief, Instagram en Facebook. De winnaar van de prijs geeft SAPPH toestemming zijn of haar naam te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. En zal alle overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie verlenen voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van SAPPH heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 

Slotbepalingen

 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De Actie voldoet aan de bepalingen van de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 • Voor extra informatie, vragen en/of eventuele klachten met betrekking tot de Actie kan de deelnemer een email sturen aan marketing@sapph.com. Binnen 3 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal de deelnemer per email een inhoudelijke reactie ontvangen op de vraag of klacht.

Privacy

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. SAPPH kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen of zich voor doen voor een ander komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de rechten van de consument op bescherming van de gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen conform de wettelijke vereisten. De gegevens die nodig zijn om de Actie uit te voeren worden opgeslagen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft SAPPH toestemming zijn of haar persoonsgegevens de gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De deelnemer kan een verzoek om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen uit het gegevensbestand door een mail te richten aan de afdeling marketing, email: marketing@sapph.com  o.v.v. ‘win een reis naar Marrakesh actie’. De betreffende persoonsgegevens worden dan zo snel mogelijk verwijderd uit het gegevensbestand. Met het verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens beëindigt deelnemer tevens de deelname aan de Actie.