Privacy statement Sapph site

Indien je onze website bezoekt of een aankoop doet op een van onze partnersites of in een van onze winkels, geldt onderstaand privacybeleid.  De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is Sapph Distribution B.V. (hierna ‘Sapph’).

Hoofdkantoor Diemen
Diemermere 1
1112 TA Diemen

KvK 53143124

Vestigingsnr. 000023024003

 1Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Sapph van klanten verwerkt, voor welke doeleinden Sapph deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen Sapph deze gegevens verwerkt.

-          Als je een bestelling doet op de site of via een van onze partnersites, verwerkt Sapph de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt Sapph voor het afhandelen van je bestelling en het beheren van jouw account.        

-          De site van Sapph bevat een chatfunctie voor klantenservice. Indien je daarvan gebruik maakt, verwerkt Sapph je Ip-adres en chathistorie voor deze doeleinden.

-          Sapph verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.

-          Daarnaast zal Sapph, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van Sapph producten. Als jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven wordt jouw e-mailadres aan facebook verstrekt [cn1] zodat zij jou indien jij lid van facebook bent relevante advertenties  kan tonen De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum.

-           Wil je geen nieuwsbrief van Sapph meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link                        onderaan de nieuwsbrief of via [unsubscribe@Sapph.nl.]

-          Alle Sapph winkels zijn op verschillende plaatsen voorzien van camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek worden verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en je wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar je de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, dan wel na afhandeling van eventuele incidenten.

-          Verder maakt Sapph  gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement [link]

 2.       Grondslag verwerking gegevens

-          De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Sapph is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en Sapph gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiele administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft Sapph een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

 3.       Minderjarigen

-          Als je jonger bent dan 16 jaar kun je je niet inschrijven voor nieuwsbrieven

 4.       Gebruik persoonsgegevens door derden

Sapph deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve

-          Als jij daartoe toestemming hebt gegeven

-          Indien Sapph daartoe wettelijk is verplicht

-          Voor de uitvoering van jouw bestelling, bijvoorbeeld aan betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren

-          In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij

-          met partijen die voor Sapph als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 5.       Doorgifte naar buiten de EU

In het licht van de doeleinden van  de verwerking van gegevens van Sapph worden jouw persoonsgegevens  aan verwerkers verstrekt, die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Het betreft Google en Mouseflow, partijen die websanalyses voor Sapph uitvoeren.. De VS worden niet geacht hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacyshield, zodat de bescherming van jouw gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd.

 6.       Overdracht onderneming

Sapph kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

 7.       Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Jouw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Je chathistorie voor klantenservice wordt 24 uur bewaard[cn2] . Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

 8.       Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je [XXXX] gegevens om deze elders te kunnen opslaan.

Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken. Je hebt ook te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je  toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

 9.       Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@sapph.com Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via DPO@Sapph.com 

Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

 10.   Wijziging van de privacyverklaring

Sapph behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

Indien je gebruik maakt van onze webshop, kan Sapph de persoongegevens die je verstrekt en gegevens over jouw gebruik van de site verwerken. De verantwoordelijke voor deze verwerking conform de Wet bescherming persoonsgegevens is Sapph Distribution B.V. (hierna ‘Sapph’). Sapph heeft de verwerking van de gegevens in het kader van deze website gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer .

 

Welke Persoonsgegevens gebruikt Sapph en waarvoor?

Het uitvoeren van bestellingen

Als je een bestelling doet, verwerkt Sapph jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, order- en betaalgegevens.  Indien je een account aanmaakt, registreert Sapph daarnaast je wachtwoord. Sapph gebruikt deze gegevens voor het afhandelen van bestellingen en het beheren van jouw account.  

De gegevens die nodig zijn voor het doen van bestellingen worden bewaard tot twee jaar na het afhandelen daarvan.  Indien je een account hebt aangemaakt, bewaart Sapph je accountgegevens tot 2 jaar nadat dat je de account beeindigt. Financiele gegevens bewaart Sapph tot 7 jaar na het afhandelen van de bestelling.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Jouw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Indien je een account hebt, kun je je eigen aankoophistorie tot [5] jaar terug inzien. Je correspondentie ivm klantenservice wordt maximaal 2 jaar bewaard nadat het verzoek is afgehandeld, tenzij langer bewaren nodig is voor behandeling van eventuele geschillen. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

 

Verjaardagen

Ook kan Sapph vragen om je geboortedatum en het geslacht en de geboortedatum van eventuele gezinsleden, zodat Sapph jou op je verjaardag en op verjaardagen van  je gezinsleden een passende attentie kan sturen.

 

Advertenties en nieuwsbrieven

Daarnaast kan Sapph jouw gegevens met jouw toestemming ook gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen en advertenties te tonen  met informatie en aanbiedingen van Sapph producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site en aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum van  jou en je eventuele gezinsleden en informatie over jouw voorkeuren voor bepaalde collecties en producties waarom Sapph bij speciale acties kan vragen .

Indien je gebruik maakt van onze webshop registreert Sapph ook jouw Ip-adres om de juiste taal en valuta te kunnen laten zien

Indien je toestemming hebt gegeven voor het toesturen van nieuwsbrieven, bewaart Sapph jouw gegevens tot 2 jaar nadat je je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld. Voor het aanmaken van jouw interesses wordt de bestelhistorie tot 24 maanden geleden in aanmerking genomen.

 

Sollicitatie

Als jij aangeeft interesse te hebben in werken bij Sapph of een sollicitatieformulier stuurt zal Sapph de persoonsgegevens die jij verstrekt gebruiken in een werving- en selectieprocedure. Sapph heeft als policy geen gevoelige informatie te vragen van werkzoekenden. Verstrek daarom geen gevoelige informatie (b.v. ras/etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze/filosofische overtuiging, lidmaatschap van vakvereniging). Sapph probeert altijd zo snel mogelijk te reageren op jouw sollicitatie.

Indien wij op basis van jouw sollicitatie geen geschikte functie kunnen aanbieden, zullen we je gegevens nog een jaar bewaren tenzij je ons op het sollicitatieformulier toestemming geeft de gegevens langer te bewaren voor het geval er in de toekomst wel een passende vacature beschikbaar komt.

 

Derdenverstrekking

Sapph verstrekt jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, behalve indien zij daartoe wettelijk is verplicht of in het geval van een fusie of overname door een andere partij, in welk geval jouw gegevens kunnen worden verstrekt aan de andere partij met wie zij fuseert of door wie ze zal worden overgenomen.

Verder kan Sapph bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals IT leveranciers die de webshop hosten of nieuwsbrieven voor Sapph versturen. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met Sapph verplicht jouw gegevens alleen in opdracht van Sapph en voor de doeleinden genoemd in dit privacystatement te gebruiken en om jouw gegevens adequaat te beveiligen.

 

Inzage, correctie en verzet

Als jij wilt weten welke gegevens Sapph heeft verzameld, je deze gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen  of als jij niet wil dat Sapph jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact op: privacy@sapph.com

 

Nieuwsbrief

Wil je geen nieuwsbrief van Sapph meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via “Mijn account”, als je al een eigen account hebt aangemaakt.

 

Beveiliging

Sapph bewaart jouw gegevens op eigen servers die fysiek en met firewalls en wachtwoorden zijn beveiligd. Alleen Sapph medewerkers die dat voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden nodig hebben, kunnen jouw gegevens inzien. Alle medewerkers van Sapph met toegang tot jouw gegevens zijn bovendien verplicht deze geheim te houden. Leveranciers van Sapph  die voor de uitvoering van dienstverlening toegang nodig hebben tot jouw gegevens zijn verplicht dezelfde  beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers eveneens aan geheimhouding te binden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

Op de webshops van Sapph op www.Sapph.com kunnen links staan naar andere sites op internet of webshops die niet onder onze controle vallen. Sapph accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van de privacy of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert Sapph zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op de webpagina’s van Sapph staan.

 

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de site van Sapph goed werkt, maakt Sapph gebruik van cookies. Als je ervoor kiest om cookies via je browser uit te schakelen, kun je niet meer alle functies van de webshop gebruiken. Meer informatie over cookies vind je hier.

Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT, Amsterdam, hierna “Ve” genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers om conclusies te trekken over persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring te personaliseren met bijvoorbeeld aanbiedingen en weergaven tijdens of na het bezoeken van de website van de adverteerder of op websites van derden. Meer informatie over de technologieën is beschikbaar in het cookiebeleid en meer informatie over de doelen is beschikbaar in het privacybeleid van Ve. Hier bevindt zich een opt-outknop waarmee eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve worden verwerkt. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 van de AVG.

Copyright

De inhoud van deze webshop is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Sapph Nederland B.V.

 

Vestigingsadres:

Diemermere 1

1112 TA Diemen

Nederland

 

Telefoon nummer algemene zaken: +31 (0) 30-6346619 

Fax nummer algemene zaken: +31 (0) 30-6346612 

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

E-mail: klantenservice@Sapph.com

 

Kvk-nummer: 53143124 

BTW-identificatienummer: NL8507.65.730.B.01